Term E-Commerce

SYARAT PERJANJIAN MENJUAL DI E-COMMERCE PLATFORM

  1. Untuk menjual di platform E-commerce website seperti Lazada atau shopee hanya Stokis dan Agent berdaftar sahaja
  2. Semua stokis wajib mempamerkan ID sewaktu beriklan di platform e-commerce bagi tujuan
  3. Stokis dan Agent perlulah mempamirkan harga serta mengikut harga promosi yang telah ditetapkan oleh HQ dari semasa ke
  4. Mana-mana Stokis /Agent yang didapati menjual lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh HQ walaupun kurang satu sen juga akan dikenakan tindakan dan status Stokis/Agent akan ditamat serta Stokis /Agent juga akan dikenakan PENALTY sebanyak Rm 10,000 jika terdapat bukti yang kukuh.
  5. Pihak HQ akan memastikan persaigan sihat di platform E-commerce Pihak HQ berhak untuk mengeluarkan notis atau arahan kepada pengurusan platform E-commerce seperti Shopee /lazada untuk menarik balik iklan Stokis/Agent jika didapati mana-mana Stokis/Agent melanggar syarat yang ditetapkan oleh pihak youbaby HQ.
  6. Mana-mana kos melibatkan pengiklanan di platform di tanggung oleh Stokis /Agent sepenuhnya.
  7. Pihak HQ berhak mengubah mana-mana terma penjualan di E-commerce dari masa ke semasa dan notis akan diberikan kepada Stokis /Agent.
Scroll to Top